Morseova abeceda

17.01.2012 14:44

 

Na schůzce v pátek 13. ledna byla na programu dobře známám morseovka. 

Aby se převod písmen na znaky lépe pamatoval, zavedli se různé mnemotechnické pomůcky - jsou to slova, která začínají stejným písmenem jako je převáděné písmeno a zároveň mají "krátké" a "dlouhé" slabiky rozmístěny tak,že délka slabik odpovídá ekvivalentu v Morseově abecedě. Takových slov může být více (např pro písmeno S = sekera, sobota = ...).

V morseovce je také nutné od sebe jednotlivé znaky nějakým způsobem oddělit. Pro tento účel se používá znak "/" - oddělení písmen, "//" - mezery mezi slovy, "///" - oddělení jednotlivých vět. Morseova abeceda nepoužívá háčky a čárky, písmeno "á" se tedy šifruje jako "a", "ě" jako "e" atd.

 
Znak Kód Slovní pomůcka Znak Kód Slovní pomůcka
A .- akát N -. nástup
B -... blýskavice O --- ó náš pán
C -.-. cílovníci P .--. papírníci
D -.. dálava Q --.- kváká žabák
E . erb R .-. rarášek
F ..-. filipíny S ... sobota
G --. grónská zem T - tůň
H .... hrachovina U ..- učený
CH ---- chléb nám dává V ...- vyučený
I .. ivan W .-- wagón klád
J .--- jasmín bílý X -..- xénie  má
K -.- krákorá Y -.-- ý tvrdý ý
L .-.. lupíneček Z --.. známá žena
M -- mává      

 

 

Znak Kód Znak Kód
1 .---- 6 -....
2 ..--- 7 --...
3 ...-- 8 ---..
4 ....- 9 ----.
5 ..... 0 -----

 

Příklad:

Ahoj zálesáci by v morseovce vypadalo následovně:

.-/..../---/.---//--../.-/.-.././.../.-/-.-./..///

 

 

Máte-li zájem, můžete se podívat na vtipnější verzi morseovky: Alkoholová morseovka