Morseova abeceda II - šifrovaná morseovka

21.01.2012 21:19

Aby nebylo rozluštění zprávy v morseovce tak jednoduché, lze morseovku ještě dále šifrovat. Způsobů, jakými lze toto zašifrování provést je velké množství, záleží na fantazii autora zprávy. V principu jde však téměř vždy o totéž - nějakým způsobem nahradit tečky a čárky za jiné znaky. Používat se dají čísla, písmena, noty, geometrické obrazce, atd.

 

Opačná morseovka

V opačné morseovce píšeme místo teček čárky a naopak.

AHOJ =  -./----/.../-...//

 

Znaky pozpátku

 

Jednotlivé tečky a čárky nepíšeme klasicky zleva doprava, ale naopak, tzn. zprava doleva.

AHOJ = -./..../---/---.//

 

Sudá a lichá čísla

Tečka je nahrazena libovolným sudým číslem (2, 4, 6, 8, 0) a čárka je nahrazena libovolným lichým číslem (1, 3, 5, 7, 9). Jako oddělovač písmen se tetokrát nepoužívá znak "/", ale nějaké z matematických znamének (+, -, *, /, :). Oddělování slov se dělá také pomocí těchto znamének. Používá se ještě znak "=", ten slouží jako konec textu.

AHOJ =  61 : 0664 x 975 : 0931 = 

Další variantou morseovky s čísly je nahrazení znaku "." znaky 0, 1, 2, 3 nebo 4 a "-" znaky 5, 6, 7, 8, nebo 9. Obě varianty lze samozřejmě použít i naopak.

 

Binární kód

Morseovku lze napsat jako binární kód - místo tečky bude "0" místo čárky "1" (popřípadě naopak). Oddělovačem je pak mezera.

AHOJ = 01 0000 111 0111

 

Morseovka a písmena

Místo teček píšeme samohlásky, místo čárek píšeme souhlásky. Jako oddělovač znaků se používá mezera, oddělovač slov je pak znak ".". Lze samozřejmě použít i naopak.

AHOJ = un uueo ljg ezqb.

 

Další možností je zaměnit tečky za malá písmena abecedy a čárky za velká písmena abecedy. Oddělovač písmen je pak opět mezera, oddělovač slov je tečka. Lze použít i naopak.

AHOj = iA yitt QEI jZGI.

 

Grafická morseovka

Morseovku lze zakreslit i graficky - jako zuby na pile, jako noty, geometrické obrazce, stromečky, ulzy na uzlovačce atd.