Buďte trpěliví aneb ze stavebního deníku

06.12.2012 18:24

Nejprve snad omluva za již dávno slíbené prostory. Bohužel dříve nebyly připraveny a přichystány k obývání, proto jsme byli všichni nuceni chodit ven a zmrzat na hřištích. Nyní snad konečně dobrá zpráva - klubovna je již použitelná pro základní potřeby a radosti.

Nedávno se uskutečnilo několik velkých brigád, které velice ovlivnily vzhled naší klubovny. Kvůli nedostatku času a finančních prostředků šly tyto práce dříve velmi pomalu. Nakonec se však dobrá věc podařila a v listopadu 2012 se stala klubovna po dlouhé době opět obyvatelnou. Všechno především díky dobrovolné práci zálesáckých přátel, kteří pracovali za ten náš oblíbený opečený špekáček s chlebem. Rovněž postačí pocit, že děláme dobrou věc a můžeme se ve finále vyblbnout v oddíle víc než všechny děti dohromady, ikdyž jsou živé jedna radost.

Plány do budoucna jsou velkolepé. Odhodlání udělat něco navíc pro vaše děti a náš oddíl je veliké, bohužel občas chybí finance. Přesto máme již přislíbených několik darů, což je pro nás neuvěřitelné a velká podpora i co se týče odhodlání.

Tak snad budeme moci celý areál brzo upravit do kompletního stavu a vás všechny rodiče i případné další zájemce srdečně pozvat k nám. Děkujeme vám za trpělivost, všem pomocníkům za odvedenou práci a poskytnuté dary.

            Lolo

 

Na následující adrese naleznete fotky z naší první oficiální schůzky - probíhala příprava na Uzel přátelství.

zalesakzdanice.rajce.net/Schuzka_Strelnice_16._11._2012